Privacy Verklaring

Informatie

Hieronder vindt u algemene informatie over deze website en informatie m.b.t. het kopen van een licentie.

Privacy VerklaringCookies & Privacy

  Wie is williammevissen.nl?

Zoals je inmiddels wel zult weten ben ik William Mevissen en hou ik me bezig met landschaps- en natuurfotografie. Ik woon in het noorden van Limburg dicht bij enkele mooie natuurgebieden zowel in als rondom het prachtige Nationale Park De Maasduinen.

Voor de rechtstreekse verkoop van foto's via www.williammevissen.nl geldt de onderstaande privacyverklaring.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

  Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]williammevissen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt.

williammevissen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- williammevissen.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

  Geen geautomatiseerde besluitvorming.

williammevissen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

  Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk - voor de levering van goederen en diensten - bewaard.

  Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

williammevissen.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld: voor het versturen van een pakket delen wij enkel uw naw-gegevens met een pakketbezorger.

  Worden cookies, of vergelijkbare technieken gebruikt?

williammevissen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. williammevissen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge?nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wij gebruiken met behulp van derden ook analytische cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te onderzoeken. Jouw IP-adres wordt hierbij anoniem gemaakt (voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van google. Hieronder een overzicht:

Cookies t.b.v. Googly Analytics; dit zijn analytische cookies die jouw websitebezoek registreren.
- Naam: _utma | Bewaartermijn: 2 jaar
- Naam: _utmb | Bewaartermijn: vervalt bij verlaten website
- Naam: _utmc | Bewaartermijn: vervalt 30 minuten na verlaten website
- Naam: _utmz | Bewaartermijn: 6 maanden

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door williammevissen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info[at]williammevissen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

williammevissen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

  Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

williammevissen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info[at]williammevissen.nl. williammevissen.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

  Contactgegevens

Voor vragen m.b.t. de gegevensbescherming van williammevissen.nl kun je per e-mail contact met ons opnemen.
Website: www.williammevissen.nl
E-mail: info[at]williammevissen.nl